ประโยคภาษาอังกฤษ คุณว่างไหม? คุณสะดวกไหม? ฉันว่าง ฉันไม่ว่าง การนัดหมายเวลาว่าง การนัดวันไปทำธุระต่างๆ สามารถพูดเป็นภาษาอังกฤษได้ดังนี้

Are you free/ available + เวลา?

ตอนเวลา… คุณว่างหรือเปล่า?

 Are you free for + สิ่งที่จะชวนไปทำ + เวลา?

ตอนเวลา… คุณว่างไป… ไหม?

ตัวอย่างประโยค

 • Are you available tonight? (อาร์ ยู อะเวล’ละเบิล ทะไนทฺ)

คืนนี้คุณสะดวก (ว่าง) ไหม?

 • Are you free tonight? (อาร์ ยู ฟรี ทะไนทฺ)

คืนนี้คุณว่างไหม?

 • Are you free next week? (อาร์ ยู ฟรี เนคซฺทฺ วีค)

สัปดาห์หน้าคุณว่างหรือเปล่า?

 • Are you available at 3 p.m.? (อาร์ ยู อะเวล’ละเบิล แอท ธรี พีเอม)

ตอนบ่ายสามโมงคุณว่างไหม?

 • Are you available on Monday? (อาร์ ยู อะเวล’ละเบิล ออน มัน’เด)

วันจันทร์คุณสะดวกมั๊ย?

 • Are you free on Friday?

วันศุกร์คุณว่างไหม?

 • Are you free in October?

ในเดือนตุลาคมคุณว่างไหม?

 • Are you free for the cinema tonight?

คุณว่างไปดูหนังคืนนี้ไหม?

 • Are you free for the concert tonight?

คุณว่างไปดูคอนเสิร์ตคืนนี้ไหม?

 • Are you available for dinner next week?

สัปดาห์หน้าคุณว่างทานข้าวเย็นไหม?

 • Are you free for a meeting at 5 p.m.?

คุณว่างประชุมตอน 5 โมงเย็นไหม?

 • Are you available to talk with Tony?

คุณสะดวกคุยกับโทนี่ไหม?

 • Are you free for lunch today?

วันนี้คุณว่างไปทานข้าวเที่ยงไหม?

ตัวอย่างบทสนทนาภาษาอังกฤษ

บทสนทนา1

A: Are you free for the concert tonight? คุณว่างไปดูคอนเสิร์ตคืนนี้ไหม?

B: Yes, of course. ค่ะ ว่างสิค่ะ

C: Maybe. Let me check my appointment book. อาจจะว่างนะคะ ขอฉันดูสมุดนัดก่อนค่ะ

บทสนทนา2

A: Are you free for study tonight? คืนนี้ว่างไปอ่านหนังสือกันหรือเปล่า?

B: Sure. Why not? ว่างสิ ทำไมจะไม่ว่างละ

A: I will see you at the library at 7 p.m. งั้นเจอกันที่ห้องสมุดตอนหนึ่งทุ่มนะ

B: Okay, see you. โอเค เจอกันนะ

*หมายเหตุ หลักการใช้ in, on, at มีดังนี้

 • วันต่างๆ ใช้คำนำหน้าเป็น on

เช่น on Monday (วันจันทร์), on Wednesday (วันพุธ)

 • เดือนต่างๆ ใช้คำนำหน้านามเป็น in

เช่น in April (เดือนเมษายน), in October (เดือนตุลาคม)

 • เวลาต่างๆ ใช้คำนำหน้านามเป็น at

เช่น at 9 o’clock (เวลา 9 โมงเช้า), at 4 p.m. (ตอน 4 โมงเย็น)

 • ช่วงต่างๆ ไม่ต้องมีคำนำหน้า

เช่น next week (สัปดาห์), tonight (คืนนี้)

Comments

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *