สบายดีหรือเปล่า เป็นอย่างไรบ้าง? การทักทาย ภาษาอังกฤษ

ประโยคภาษาอังกฤษ : การถามว่า สบายดีไหม? หรือเป็นอย่างไรบ้าง? รวมทั้งการตอบว่า ฉันสบายดี/ฉันไม่ค่อยสบาย พูดเป็นภาษาอังกฤษ ได้ดังนี้

Read More